Mitä on epäonnistuminen?

Epäonnistuminen on tilanne, jossa yksilön tai ympäristön odotus toivotusta tuloksesta ei toteudu. Epäonnistuminen on olennainen osa oppimista sekä matkakumppani, jonka kohtaamme vääjäämättä tasaisin väliajoin, halusimme tai emme. Se, kuinka kykenemme suhtautumaan epäonnistumiseen, on yksi yksilön tärkeimmistä taidoista toimintakentästä riippumatta. Tämän taidon oppimiseen kannattaa panostaa.

Työssäni psyykkisenä valmentajana kohtaan toistuvasti tilanteita, jossa urheilu- tai työelämän pyörteissä toimiva yksilö tai joukkue pyytää apua epäonnistumisen käsittelyyn tai pelkoon. Olen halunnut vastavuoroisesti käyttää termiä ”epäonnistumisen taidot”, koska se kuvaa mielestäni parhaiten sitä, mitä lähdemme tavoittelemaan. Lähdemme vahvistamaan taitoa kohdata tilanne, joka ei ole sillä hetkellä toivotuin.

 

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus

Aluksi kartoitamme yhteisesti sen, millaisten ilmiöiden äärellä toimimme ja onko toimintaympäristömme fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen. Fyysisesti turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan sitä, että ympäristö, jossa toimitaan, on konkreettisesti turvallinen (laitteet, koneet, välineet ovat kunnossa jne.) Psyykkisesti turvallisella ympäristöllä tarkoitetaan sitä, että yksilö kokee olonsa riittävän turvalliseksi (oikeudenmukaisuus, hyväksyntä, kunnioitus jne.). Yksilön oppimisen ja vahvan toimintakyvyn näkökulmasta on tärkeää, että toimintaympäristön turvallisuus toteutuu ja tuntuu. Mikäli tämä näkökulma tarvitsee vahvistusta, keskitymme siihen ja mikäli se on kunnossa, siirrymme eteenpäin.

 

Mitä konkreettisesti teemme:

  1. määrittelemme sen, mitä epäonnistuminen on omassa toimintaympäristössä
  2. määrittelemme sen, miten epäonnistuminen ilmenee minulle
  3. arvioimme etukäteen mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja epäonnistumisen kohtaamiseen
  4. toistamme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja mielikuvissamme, jotta lisäämme valmiuttamme kohdata tilanne arjessa
  5. toistamme mielikuvia, testaamme taitojamme, epäonnistumme, kannustamme, päivitämme osaamistamme ja aloitamme uudelleen

 

 

Epäonnistumisia ei tarvitse välttää, se on pitkässä juoksussa myös mahdotonta. Tavoitteenamme on opetella taitoja, joiden avulla voimme kohdata epäonnistumiset jatkossa oppimiskokemuksina, joiden kautta omat taitomme vahvistuvat edelleen.

 

Aikuisten esimerkin merkitys

Jos me aikuiset haastamme itsemme opettelemaan epäonnistumisen taitoja, mitä me silloin välitämme esimerkkimme kautta myös lapsille ja nuorille? Oletko sinä tietoinen siitä, kuinka toimit, kun epäonnistut: pyydätkö anteeksi, suututko, mökötätkö, lähdetkö kävelylle, syytätkö muita, yritätkö uudelleen?

On ok epäonnistua, se kuuluu elämään. Merkityksellistä on se, mitä tapahtuu epäonnistumisen jälkeen. Joka tapauksessa toimintamallimme kaari alusta loppuun toimii esimerkkinä seuraaville sukupolville. Mikäli haluamme vaikuttaa tulevaisuuteen, on siis aloitettava itsestään. Tällä matkalla saattaa olla avuksi jos muistaa vanhan viisauden siitä, että moka on myös mahdollisuus!

 

Haluatko keskustella asiasta lisää? Ota yhteyttä, niin jatketaan:

Laura Andelin

+358 40 580 0080

laura.andelin@intovalmennus.fi