Helsingin Jokerit & ONIT Sport edelläkävijöinä vahvistamassa nuorten urheilijoiden mielen taitoja

8.9.2022

Helsingin Jokerit ja kotimainen psyykkisen valmennuksen asiantuntijayritys ONIT Sport ovat käynnistäneet elokuussa 2022 yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa urheilevien lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia yhdessä urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien kanssa. Yhteistyön myötä Jokereiden U10-U15 ikäluokissa pelaavat nuoret urheilijat saavat tukea psyykkisten taitojen kehittämiseen uuden suomalaisen MIND@sport mobiilisovelluksen avulla. Psyykkisen valmennuksen kenttää uudistava ja tasa-arvoistava MIND@sport hyödyntää tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä osana hyvinvointia vahvistavan urheilukulttuurin kehitystä.

Jokereissa monipuoliset mielen taidot on tunnistettu tärkeäksi osaksi nuorten urheilijoiden kehitystä. Sopivia työkaluja ei kuitenkaan tähän asti ole ollut tarjolla. Yhteistyö ONIT Sportin kanssa alkoi MIND@sport -sovelluksen pilotoinnilla.

”Kuulimme palvelusta toiselta jääkiekkoseuralta. Olemme olleet kiinnostuneista aiheesta, mutta mikään meille tarjottu ei ole riittävän hyvin kohdannut tarpeemme kanssa. Tämän vuoksi halusimme MIND@Sport pilottiin verrokkiryhmäksi, jotta pääsimme hieman testaamaan palvelua. Pilotin myötä kiinnostus nousi ja halusimme testata palvelua laajemmin”, toteaa Helsingin Jokereiden junioripäällikkö Mikko Nurminen.

Design from Finland -merkillä huomioitu MIND@sport -sovellus tähtää lasten ja nuorten mielen taitojen kehittämisen lisäksi psyykkisen valmennuksen palveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Yksi kynnys laadukkaiden psyykkisen valmennuksen palveluiden käyttöön on tähän asti usein ollut raha.

”Psyykkisen valmennuksen merkitys on todella kokonaisvaltainen urheilijan kehittymisen kannalta. Monipuolisia mielen taitoja tarvitaan etenkin kilpavaiheessa, kun mukaan harrastukseen tulee myös muita tekijöitä esimerkiksi ulkoisen paineen muodossa. Aikamme on valmennuksessa ollut kuitenkin rajallista ja on ollut vaikeaa löytää hyvä yhdistelmä, joka olisi meille sekä taloudellisesti että vaikuttavuuden kannalta järkevää. Osaamista voi aina ostaa, mutta se tekee nuorten harrastamisesta kallista. MIND@sport applikaation käyttöönottoon olemme olleet tyytyväisiä ja on innostavaa olla ensimmäisten joukossa mukana hyödyntämässä suomalaista psyykkisen valmennuksen osaamista ja laadukasta pedagogiikkaa osana seuramme kehittyvää kulttuuria. Olemme löytäneet mallin, joka vastaa tällä hetkellä meidän tarpeisiimme todella hyvin”, kertoo Jokereiden taitovalmentaja Teemu Poussa.

Lasten ja nuorten mielen taitojen kehittämisessä on tärkeää osallistaa nuorten itsensä lisäksi myös valmentajat ja vanhemmat. MIND@sport sovellus on suunniteltu vahvistamaan kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä täysin uudella tavalla.

”Mielen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun lapsen ympärillä luonnollisesti toimivat aikuiset tukevat ja auttavat lasta kehittämään monimuotoisia taitoja arjessa. MIND@sport sovellus yhdistää lapsen, vanhemman ja valmentajan työskentelemään yhdessä lapsen ja nuoren kehittyvien taitojen äärelle laadukkaiden tutkimustietoon ja vuorovaikutteiseen pedagogiikkaan pohjautuvien harjoitteiden avulla. Vanhemmat pääsevät tukemaan lasten harrastusta ja mielen taitojen kehittymistä ilman perehtymistä tai ylimääräistä ajankäyttöä helposti osana arkea. Valmentajat saavat käyttöönsä valmiin koko kauden psyykkisen valmennuksen suunnitelman, jonka harjoitteet voi linkittää helposti osaksi olemassa olevaa lajin kausisuunnitelmaa”, toteaa ONIT Sport Oy:n toimitusjohtaja, psykoterapeutti (Valvira) ja MIND@sport -sovelluksen kehitystä johtanut Laura Andelin.

Monipuoliset mielen taidot ovat tärkeitä kehittyville lapsille ja nuorille myös harrastustoiminnan ulkopuolella. Jokerit ja ONIT Sport haluavat antaa yhteistyön kautta oman panoksensa nuorten hyvinvoinnin kehittämiselle.

”Mielen taitoja tarvitaan joka päivä tietyllä tavalla. Keskittymiskyky, itseluottamus ja epäonnistumisen käsittely ovat erittäin tärkeitä taitoja niin kentällä kuin sen ulkopuolella”, kommentoi Teemu Poussa.

MIND@sport -sovellus on kehitetty yhteistyössä suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon, urheiluvalmennuksen ja -psykologian sekä liikuntatieteiden ja opetusalan huippuammattilaisten kanssa. Sovellus on julkaistu kesällä 2022 ja se sopii käyttöönotettavaksi kaikille nuorille urheilijoille lajista tai tasosta riippumatta, 8-vuotiaista lapsista 17-vuotiaisiin nuoriin urheilijoihin asti.

Lisätiedot yhteistyöstä:

ONIT Sport

Laura Andelin
+358 40 580 0080

info@onitsport.fi

Helsingin Jokerit

Teemu Poussa
+358 50 370 1700

teemu.poussa@jokerit.com

Mikko Nurminen
+358 40 774 3425

mikko.nurminen@jokerit.com