Psyykkinen valmennus – mitä ja kenelle?

Psyykkinen valmennus on yksilön hyvinvoinnin ja mielen taitojen vahvistamiseen tähtäävää ohjausta. Ja selkeästi teema, joka kiinnostaa monia urheilijoita, valmentajia ja vanhempia. Psyykkistä valmennusta voidaan toteuttaa lukuisin eri keinoin harrastelijasta huippu-urheilijaan saakka ja yksilön tai joukkueen kanssa arvioidaan, millainen työskentelytapa heille sopii parhaiten. Psyykkisessä valmennuksessa käsiteltävät teemat voivat liittyä esimerkiksi itsetunnon vahvistamiseen, keskittymistaitoihin, tunteiden säätelyyn, epäonnistumisten kohtaamiseen ja kilpailemisen taitoihin. Huippu-urheilun saralla psyykkinen valmennus on jo pääsääntöisesti otettu osaksi valmennuskokonaisuutta. Meistä kaikista ei tule eikä ole tarkoituskaan tulla huippu-urheilijoita vaan tähtäimessä on hyvä olla hyvinvoinnin lisääminen ja urheilusta nauttiminen.

Mutta entäs aloittelevat lapset? He ovat kehitystasonsa puolesta optimaalisessa iässä uuden oppimiselle ja toimintamallien vakiinnuttamiselle.

Lasten psyykkinen valmennus – ohjausta tärkeiden lähikontaktien kanssa

INTOvalmennuksen vuonna 2018 kehittämä lasten psyykkisen valmennuksen malli on herättänyt kiinnostusta ja keskustelua. Osa kiinnostuksesta johtuu todennäköisesti siitä, että olemme uuden asian äärellä ja osa siitä, että vanhemmat ovat valveutuneempia sen kanssa millaisia palveluita kentälle tarvitaan. Psyykkisestä valmennuksesta on puhuttu pitkään, mutta se, miten se toteutetaan lasten kohdalla säännöllisenä osana harjoittelua, on jäänyt ratkaisematta.

INTOn valmennusmallissa urheileva lapsi  ja nuori hyötyy psyykkisen valmennuksen menetelmistä hänen ympärillään toimivien aikuisten avulla. Psyykkisen valmennuksen menetelmiä opetetaan lapsen ympärillä toimiville aikuisille (=vanhemmille ja valmentajille), jolloin lapsi oppii näitä taitoja luontevana, säännöllisenä ja toistuvana osana arkea ilman sen kummempaa ”työtä”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiset psyykkisen valmennuksen jyväset voidaan kylvää jo hyvin nuorten lasten kanssa. Lapsi opettelee paljon urheiluharrastuksen parissa ja koulussa, tästä syystä aivot käyvät välillä kuumana. Jos aivojen tietoämpäriin kaadetaan kerralla liikaa, osa valuu yli. Tässä kohdassa ympärillä toimivat aikuiset ovat merkittävässä roolissa: lapsille ei opeteta liikaa asioita ensimmäisten harrastusvuosien aikana, vaan hyödynnetään ympärillä toimivien aikuisten taitoja. Oman mielen ohjaamisen taidot ovat joka tapauksessa tärkeitä taitoja ja niiden varhainen opetteleminen auttaa lasta elämän myöhemmissä vaiheissa ja toimii lapsen kehitystä suojaavana tekijänä. Mutta se kenelle kaadetaan, miten ja milloin on avainasemassa!

Miksi vanhemmat? Miksi valmentajat?

Urheilevan lapsen vanhemmat ja valmentajat viettävät lapsen kanssa usein eniten aikaa, joten paras hyöty lapsen ohjaamisessa saavutetaan ohjaamalla, tukemalla ja kertomalla lapsen ympärillä toimiville aikuisille, mikä on lapsen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta hyödyllistä. Vanhemmat mahdollistavat ja tukevat lastaan harrastuksen äärellä monin eri keinoin, mutta voivat jäädä haastavissa tilanteissa melko yksin.

Vanhemmat ja valmentajat saattavat kohdata esimerkiksi seuraavia asioita:

  • mitä tehdä kun motivaatio laskee ja lapsi ei halua lähteä harkkoihin?
  • kamat ja sanat lentää – miten voin tukea lasta epäonnistumisten äärellä?
  • mitä eri ikäkausina voi vaatia lapselta ja mitä ei? Miten tukea oikein lapsen yksilöllistä kasvua?
  • miten kannustaa kun lapsi loukkaantuu?
  • tasojaot ja taitojen erilaisuus – uhka vai mahdollisuus?
  • erimielisyyksiä joukkueessa ja joukkueen ulkopuolella – mitä tehdä?

Valmennustiimissä säännöllisesti työskentelevä psyykkinen valmentaja on yksilön ja joukkueen toiminnan ja toimintaan vaikuttavien tekijöiden asiantuntija ja pystyy parhaimmillaan tukemaan vanhempia ja valmentajia, joukkuetta ja seuraa niiden kysymysten äärellä, jotka nousevat pintaan.

Vahva visio

Meidän visiomme on, että vuosien kuluessa lajiliitot, urheiluseurat ja joukkueet työskentelevät siten, että psyykkinen valmennus on luonnollinen ja säännöllinen osa toimintaa ja kuuluu automaattisesti urheilevan lapsen ja nuoren arkeen. Uskomme, että hyvinvoinnin ja sitä kautta menestymisen pohja luodaan lapsena. Vahva pohja kantaa läpi nuoruuden ja saa aikaan parhaimmillaan menestystä, johon yksilö tähtää. Siihen myös me tähtäämme!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää:

Laura Andelin

laura.andelin@intovalmennus.fi

P. 040-580 0080