Mitä urheilijan psyykkinen valmennus on?

Psyykkinen valmennus on yhteistyötä, joka tähtää asiakkaan mielen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen, itsetuntemuksen lisääntymiseen ja kehittymisen tukemiseen.

Mitä yksilötapaamisissa tehdään?

Kartoitetaan tämän hetkinen kokonaistilanne, asiakkaan toiveet ja tavoitteet sekä vahvistetaan kehon ja mielen välistä yhteyttä monipuolisten harjoitusten avulla. Yksilötapaamisia voidaan toteuttaa kasvokkain tai etäyhteyden kautta, joten työskentely onnistuu erinomaisesti paikkakunnasta riippumatta.

Mitä urheilijan psyykkinen valmennus maksaa?

Henkilökohtainen tapaaminen psyykkisen valmentajan kanssa maksaa n.75-110€ / kerta paikkakunnasta ja valmentajan koulutus- ja kokemustaustasta riippuen.

Milloin psyykkistä valmennusta kannattaa hyödyntää?

Kun haluat vahvistaa osaamistasi, työskennellä tavoitteellisesti itsesi kanssa, ymmärtää laajemmin omaa toimintaasi tai vähentää sinulle haitallisia toimintamalleja (mm. liiallinen jännitys, epäonnistumisen pelko, keskittymisen vaikeus).

Kuka voi toimia urheilijan psyykkisenä valmentajana?

Psyykkinen valmentaja, mentaalivalmentaja, mental coach tai henkinen valmentaja -nimikkeitä voi käyttää kuka tahansa koulutus- ja kokemustaustasta riippumatta. Yhteistyön lopputulokseen vaikuttaa usein sinun ja valmentajasi yhteensopivuus eli ”kemia”, valmentajasi koulutus- ja kokemustausta sekä käytössä olevat menetelmät. Kysy rohkeasti valmentajasi taustasta ja toimintatavoista, jotta löydät itsellesi parhaan mahdollisen yhteistyökumppanin!